Liên hệ công ty Hải sản Ca Ca

Địa chỉ: 34/2 Bắc Sơn, TP. Vũng Tàu, Bà Rịa Vũng Tàu, Việt Nam

Điện thoại: 01297.888.979

Facebook: https://fb.me/haisancaca