Xem tất cả 8 kết quả

Hàng Tươi Sống

Hàng tươi sống là hàng còn sống được shop đặt hàng từ các ghe tàu đánh bắt trong ngày đối với cua ghẹ, ốc và tôm hoặc là hàng mới đánh bắt được đông đá ngay trên tàu như mực, cá để bảo đảm chất lượng tốt nhất