Xem tất cả 9 kết quả

Hàng đông lạnh

Hàng đông lạnh là hàng tươi sống được đánh bắt bởi các ghe tàu đánh bắt xa bờ được cho vào hầm đông lạnh ngay sau khi đánh bắt, đáp ứng TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 2068-1993 về thủy sản đông lạnh để bảo đảm chất lượng hải sản tốt nhất.